Styrelsen

God Jul & Gott Nytt År

 

 

Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordförande: Lena Hedström

Sekreterare: Claes Enman

Kassör: Katarina Mårtensson

Ordinarie: Susanne Lönnmark

Enligt stadgarna väljs ordförande på ett år, två ordinarie ledamöter på två år och minst en suppleant på ett år.

Bidragsgivare

(Kontakta styrelsen om du vill bli bidragsgivare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du synas här?

LATEST GIGS