Ny styrelse som ser ut så här:


Ordförande: Lena Hedström
Sekreterare: Claes Enman
Kassör: Katarina Mårtensson
Ordinarie: Gunnar Rova och Kerstin Löfgren
Suppleanter: Danielle Gyllenpalm och Lennart Jönsson