Stadgar

Har du lust prova på att vandra med oss? Har du länge funderat på att hänga med oss ut någon kväll?

Gör slag i saken och följ med oss ut något av följande datum: 28/9, 26/1, 23/11 eller (och) 14/12.

Hör i så fall av dig till oss på bokaren1@yahoo.se eller 08-7422720.

Vi vuxna behövs därute och din insats är viktig!

Hoppas vi ses!

 

Föreningens stadgar finns att läsa här.

 

Stadgarna beskriver ändamål och syfte med föreningen. Även vad man som medlem har för rättigheter och skyldigheter beskrivs i stadgarna.

Det som ska behandlas på föreningens årsmöte beskrivs i §4.

 

Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.

Bidragsgivare

(Kontakta styrelsen om du vill bli bidragsgivare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du synas här?

LATEST GIGS