Stadgar

God Jul & Gott Nytt År

 

 

Föreningens stadgar finns att läsa här.

 

Stadgarna beskriver ändamål och syfte med föreningen. Även vad man som medlem har för rättigheter och skyldigheter beskrivs i stadgarna.

Det som ska behandlas på föreningens årsmöte beskrivs i §4.

 

Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.

Bidragsgivare

(Kontakta styrelsen om du vill bli bidragsgivare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du synas här?

LATEST GIGS