Policy och regler


Vårt ändamål och vår uppgift:

Vårt ändamål är att försöka få bort den trista attityd som finns ute bland människor och istället försöka skapa ömsesidig respekt. Vi strävar efter att vara ute i Tyresö under kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt vid större helger. Vi vill försöka skapa trygghet samt hjälpa människor i olika situationer.

Vi samarbetar med polis, fritidsgårdar, och andra viktiga organisationer i Tyresö.

Åldersgräns minimum 20 år.

Nattvandrare är försäkrade när de röda jackorna tas på.

Det finns flera orsaker till att vi inte kan ta med hund när vi nattvandrar

Hundrädsla: Både bland nattvandrare och de vi möter.

Allergirisk: Se ovan.

Agressivitet: Hur skulle hunden reagera på till exempel högljudda/stimmiga ungdomar och andra nattvandrares hundar.

Vid bussresor: Beslutet om att hoppa på en buss kan komma snabbt.

Men den kanske största orsaken är ändå att vi kan framstå som mer aggressiva, alternativt osäkra i vår roll som vuxna.

När man blir nattvandrare måste man vara drogfri och kunna agerar vuxet, lugnt och hjälpsamt.